Vi är alla psykopater?

Skrevs den 25 Augusti, 2012
[ Relaterat: Myter, Hälsa, Video, Medvetande | Permalink | Trackbacks (0) ]

Jon Ronson. Om överdiagnostisering av mentala tillstånd som medicineras i allt större utsträckning (4-åringar som bedöms vara bipolära för att de får raseriutbrott?) och hur journalister syr ihop en värld av extrema handlingar och ignorerar allt däremellan, vilket gör att det mesta ser ut som det gör i media - inget är "normalt".

Hur världen och människan egentligen befinner sig i det grå mellanrummet. Där finns livet, komplexiteten. När journalistik och psykiatri definierarar oss som extrema åt ena eller andra hållet, gynnas ingen. Utom kanske media- och läkemedelsindustrin...?

Klockrent

Skrevs den 24 Augusti, 2012
[ Relaterat: Hemundervisning, Utbildning | Permalink | Trackbacks (0) ]

En bloggare, Pyssla mera!, återpublicerar en Facebookbild, och kallar den "klockren".

alt

Citat:

Jag tycker den är klockren! Så är vår svenska skola. Alla ska pressas in i samma mall istället för att bejaka varandras olikheter och stärka barnet i att det faktiskt KAN göra det som de vill OM de vill. Nä, istället ska det testas och vridas och vändas och hitta alla fel som ska rättas till.

Idag tar skolan effektivt död på all inspiration och vilja att lära sig. Har du träffat på ett barn som kan allt om tex dinosaurier? Barnet kan helt lyriskt berätta om än det ena och än det andra om dessa utdöda djur. Så kommer barnet till skolan och får veta att nu ska vi minsann lära oss om något annat så lägg undan boken om dinosaurier nu. Istället kan man fånga upp intresset och väva in många olika ämnen som ändå anknyter till det stora intresset dvs dinosaurier. Men det är inte möjligt i svenska skolan. För här har vi en läroplan som alla ska följa… Dessutom finns inte de pedagogiska resurserna till en sådan individanpassad undervisning. Den som vill individanpassa det får hemskola. Fast det är inte tillåtet enligt svensk lag.

Så sant...

Café Platon

Skrevs den 17 Juli, 2012
[ Relaterat: Utbildning, Politik, Video | Permalink | Trackbacks (0) ]

altCafé Platon - varje tisdagkväll kl 18.00 i juli på Krogars i Marsund. Lyssna på en inledande radiointervju om Café Platon på Ålands Radio:

Här inslaget från Ålands TV24:

Jag inledde med Människan och Frihet. Dryga 20-talet besökare från Åland, Finland och Sverige fikade och lyssnade, för att sedan i ett par timmar (!) diskutera innehållet i materialet och annat associerat. 

Ladda ner en pdf med vägbeskrivning här.

Programmet:

3 juli - "Människan och Frihet" - Mischa Hammarnejd, Åland.

10 juli - Johanna Lilius, geograf och Tatu Ahlroos, arkitekt från Finland pratar arkitektur och inredning med filosofisk knorr: "Rummets olika dimensioner".

17 juli - "Veganism och Vegetarianism" - Urban Zingmark, Sverige.

24 juli - "Ryssland och kultur" - Lena Linderborg, Finland.

31 juli - "Förlåtelse" - Christina, Åland.

ACTA förlorade massivt i EU idag!

Skrevs den 04 Juli, 2012
[ Relaterat: Omvärlden, Politik | Permalink | Trackbacks (0) ]

Seger för demokratin!

Idag klockan 12:56 röstades lagförslaget ACTA ner - läs mer här och här.

Röstsiffrorna var massiva: Av 682 röstande, sade 478 nej, 39 ja till förslaget.

Nej-sägarna hade förberett sig väl, och vinkade med medtagna skyltar när röstsiffrorna visade sig.

 

Läs själv Rick Falkvinge, Piratpariets grundare, om det hela. 

Chris Hedges nya bok: "The World As It Is"

Skrevs den 01 Juli, 2012
[ Relaterat: Omvärlden, Myter, Politik, Video | Permalink | Trackbacks (0) ]

"Brace Yourself: The American Empire is over and the descent is going to be horrifying"

Här en lång intervju med honom, gjord av C-Span. Orkar du bara se de första femton minuterna, så gör det. Parallellerna med nästan vilket land som helst är tydliga, och EU ligger inte långt efter.

 

Äntligen kan upplevd värme/komfort beräknas!

Skrevs den 22 Juni, 2012
[ Relaterat: Uppfinningar | Permalink | Trackbacks (0) ]

Länge har jag märkt att upplevelsen av värme och komfort inte alls är liktydigt med att läsa av termometern.

Äntligen finns en "kalkylator" för upplevt komfort online!


Klicka för större.

Här är länken till sidan där du själv kan laborera med åtminstone tre faktorer som påverkar upplevd komfort - Lufttemperatur, relativ fuktighet och skydd från sol & vind. Det finns fler faktorer, kanske kommer de senare Smile 

När stoppas någonsin USA?

Skrevs den 21 Juni, 2012
[ Relaterat: Omvärlden, Politik, Video | Permalink | Trackbacks (0) ]

Endast EN i amerikanska kongressen - Ron Paul - som vågar säga stopp? Är presidentens makt helt ohindrad?

Någon måste väl i himmelens namn stoppa de eviga krigen som USA drar igång! Syrien får inte bli nästa mål!

 

ESM - hur man länsar euroländerna

Skrevs den 28 Maj, 2012
[ Relaterat: Politik, Video | Permalink | Trackbacks (0) ]

alt

ESM - European Stability Mechanism - är det inte många som känner till. Kanske är det meningen.

ESM skall träda i kraft i sommar, den 1 juli, om man får som man vill. Räddningsaktionen ESM ska ta över rollen som två tidigare aktioner haft, EFSF och EFSM, vilka ansågs strida mot bl.a. Europakonventionen. De upphör 2013, så ESM kommer att verka parallellt med dem i ett år.

Kom ihåg att Europeiska Centralbanken - av ordförande Mario Draghi, tidigare vice styrelseordförande och verkställande direktör för megabank-koncernen Goldman Sachs International - utan restriktioner redan 2011 lånat ut nästan 500 miljarder euro till mer än femhundra banker i Europa. Se nedan att även i USA gjordes en sådan "räddningsaktion" av en tidigare Goldman Sachs-anställd. Tillfällighet?

ESM handlar om att euroländerna - arton stycken - tillsammans helt plötsligt blir skyldiga denna nya institution 700 miljarder euro (6,3 biljoner svenska kronor...), så att institutionen kan fördela kapital till länder i kris - med mycket strikta villkor som i praktiken raderar de ländernas autonomitet när det gäller finansiell styrning. Man kallar dem "makroekonomiska anpassningsprogram" i fördraget.

Intressant är också att "ESM kommer att samarbeta mycket nära med Internationella valutafonden (IMF)", enligt sid. 5.

Svenska och engelska wikipedia ger ytlig bakgrund till ESM. Endast engelska hänvisar till att det finns kritik mot fördraget. Man nämner att ESM-rådet: 

  • kan inte ställas till svars för några beslut man tar, har total immunitet 
  • får rätt att bestämma över inhemsk politik

Fördraget går hur lätt som helst att läsa själv. Endast 62 sidor. Ladda ner härifrån eller direkt från Europeiska rådet här. Engelsk version här, för den som behöver.

Om immunitet för medlemmarna i ESM-rådet sägs på sid. 48:

I ESM:s intresse ska ESM-rådets ordförande, ledamöter och suppleanter till dessa, styrelseledamöter och suppleanter till dessa samt den verkställande direktören och övrig personal åtnjuta immunitet mot rättsliga förfaranden när det gäller handlingar som de utför i sin tjänsteutövning och ska åtnjuta okränkbarhet för sina officiella handlingar och dokument

Om betalning av startkapitalet sägs på sid. 54:

...betalning av det andelsbelopp som ursprungligen tecknats av varje ESM-medlem ske i form av fem årliga delbetalningar med 20% av det totala beloppet per gång. Den första delbetalningen ska göras av respektive ESM-medlem inom 15 dagar från dagen för detta fördrags ikraftträdande. 

Om inbetalning av kapital som ESM-rådet när som helst anser behövs, sägs på sid. 24:

ESM-medlemmarna förpliktar sig oåterkalleligen och ovillkorligen att på begäran betala allt kapital som den verkställande direktören infordrar av dem enligt denna punkt, varvid betalning ska ske inom sju dagar efter mottagandet av begäran

Finland kommer att bli skyldiga 1,8 procent av dessa 700 miljarder euro - nästan tretton miljarder: 12.581.800.000 euro. Denna skuld är inga pengar alls. Endast en skuld. Den ska betalas tillbaka av oss, befolkningen.


Den här videon gjordes först på tyska och spred sig som en löpeld över internet. Här på engelska.

I USA har man redan gjort en liknande "räddningsaktion", en bailout på 700 miljarder dollar - 550 miljarder euro - redan 2008. Man betalade många investmentbankers dåliga lån! Den som genomförde det var Henry Paulson, tidigare CEO och delägare i Goldman Sachs, där han började jobba redan 1974.

alt

Hur det gått där vet vi redan; de som drabbats är befolkningen, bl.a. de miljoner människor som drivits från sina hem, långt efter att deras lokala banklån köpts av en lång serie investmentbanker och finansiella intituitioner. Banker och investmentbanker som bär skulden går fria.

Se nyutkomna filmen Bailout och lär.

Ingen blir gladare av att det dessutom pumpas in "pengar" i ekonomiska system som banker och investmentbolag redan förstört och länsat. Värdet i en ekonomi, resurserna, kapitalet är detsamma, men antalet siffror, det vi kallar pengar, ökar astronomiskt. Vad händer då? Delar man siffrorna, pengarna, med värdet, resurserna - så motsvarar varje resurs mer siffror, pengar! Det kallas ibland inflation, från latinets inflatio - blåsa upp med luft, ingenting. Wikipedia igen:

Penningmängden ökas igenom att banker skapar krediter, eller att staten skapar nya pengar, för att täcka underskott... När de nya pengarna slutligen letar sig in i den allmänna ekonomin så minskar valutavärdet, om inte samhällets realvärden ökar i motsvarande grad.

"När pengarna slutligen letar sig in i" befolkningens ekonomi är de redan förlorarna; måste jobba mer för att kunna köpa samma sak. Men när det "skapades nya pengar", då blir vinnarna de som sitter närmast; bankerna själva och de i nästföljande steg, innan värdet på pengarna inflaterats. Vilka de är, vet vi redan.

Så, kort och gott: 

  1. Banker och andra finansiella institutioner gör dåliga affärer, ofta med full vetskap om hur dåliga de är (du har väl sett den otroligt välgjorda och verkligetstrogna spelfilmen Margin Call? Och kanske dokumentären Inside Job?)
  2. För att förhindra att dessa institutioner går omkull och för att befolkningar inte ska "förlora fötroendet för valutan och det ekonomiska systemet", betalar stater och centralbanker för de dåliga affärerna, så att alla personer i ledningen för bankerna, finansiella intitutionerna och regeringarna går fria.
  3. Befolkningar betalar tillbaka genom skatter och påbud - och lider av inflation på köpet. De blir inmutade för många års framtida slaveri för att andra i ekonomiska eliten förskansat sig. Och mycket sällan kommer man ens ihåg vad och varför det händer...

Oftast får befolkningarna höra att det är deras fel alltihop. Olika länders media sprider desinformation om hur andra länders befolkningar måste hållas i schack för att inte förvärra problemet - så här i Finland t.ex. skäller man på grekisk befolkning "som är lat och vill gå i tidig pension" - som om det var problemet!

Det enda jag kan göra är att informera om detta och hoppas att ESM-fördraget inte blir av. Kanske kan man använda en del material och kontakta EU-kommisionärer och andra, från denna sajt: European Action against ESM

Vad tycker du? Någon som tänker "världens största och mest odemokratiska förmögenhetsförflyttning"?

Vilka skapade de sociala nätverken?

Skrevs den 19 Maj, 2012
[ Relaterat: Politik, Video | Permalink | Trackbacks (0) ]

I dagarna efter att FaceBook blivit publikt och värderat till 100 miljarder dollar, är det intressant att se detta lilla klipp.

Person of Interest, där ett datageni och en f.d. CIA-man använder de fall som övervakningssystemen inte tycker är tillräckligt intressanta för att följa upp och rapportera till polis m.fl. - för att hjälpa de människor som annars inte skulle få hjälp...

Självklart är all lättillgänglig historia tydlig om vem som skapat t.ex. FaceBook - men de "högre intressen" som självklart finns med i utvecklingen, såg de bara på när FaceBook och andra sociala nätverk bildades, eller kunde de i bakgrunden hjälpa till, och i så fall varför?

Bara ett kul klipp, som kanske åtminstone avslöjar manusförfattarnas idéer i frågan...

Han reparerade sitt eget hjärta!

Skrevs den 13 April, 2012
[ Relaterat: Hälsa, Uppfinningar, Video | Permalink | Trackbacks (0) ]

Helt otroligt igen.

Den gamla metoden för att byta ut en alltför förstorad aorta med implantat är hemsk, och försämrar livskvaliteten avsevärt för patienten.

En "rörmokare" hade detta problem, men uppfann en annan lösning som löste alla problemen med den gamla behandlingen: En stödstrumpa på aortan!

Så intressant att uppfinningen var hur enkel som helst, men vägen till att han fick stödstrumpan inopererad på sin egen aorta, var kantad av en mängd problem som inte hade med strumpan att göra. Att fackmänniskor kan vara trångsynta vet vi, och att behovet av nytt tänkande i nya tvärvetenskapliga fora är stort vet vi.

Här är sajten om stödstrumpan som nu sitter på aortan i endast tretton patienter sedan 2004, ifall någon behöver: Exstent

Artikelarkiv


Senaste artiklarna

Senaste kommentarerna [rss]

Prenumerera

V䃃‚der Hammarland